Rijksoverheid

Activities

Beta Business days

Company info

Beta Business days

Rijksoverheid komt met verschillende ministeries naar de Beta Business Days:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat